Convivència i Progrés demana un Ple extraordinari per tractar el problema de les escombraries

Convivència i Progrés demana al conjunt dels grups municipals que composen el Plenari de l’Ajuntament de Banyoles, així com també al govern de la ciutat, la convocatòria d’un Ple extraordinari per tractar el problema de les escombraries

El servei de recollida d’escombraries a Banyoles es troba en fase de licitació per adjudicar, a través d’un concurs públic,  la concessió a una empresa privada. Tancades les primeres fases, aquest procés és en un capítol d’anàlisi de les diverses propostes validades segons les bases del concurs amb la previsió que el servei s’adjudicarà i serà efectiu el mes de novembre vinent. Les mancances del servei anterior s’han allargat a l’espera de l’entrada en vigor de la nova concessió i han derivat en un problema local greu que ha desbordat l’equip de govern municipal. Des de les moltes reclamacions de la ciutadania als regidors fins a la presència constant d’aquestes queixes a les xarxes socials, passant pels episodis massa sovintejats d’acumulació de residus a les illes de contenidors, hi ha exemples suficients per constatar per una banda la ineficàcia del servei i per l’altra l’escassa capacitat de resposta efectiva per resoldre les mancances que repercuteixen en un servei bàsic essencial per part del govern de la ciutat.

Fa massa temps que Banyoles té un problema greu al servei de recollida d’escombraries, que té conseqüències molt negatives per la vida quotidiana dels banyolins i les banyolines. Aquest estiu, encara afectats pels efectes de la pandèmia i les restriccions, no s’han resolt les mancances del servei quan més ho necessitàvem els ciutadans i ciutadanes de Banyoles. La ineficiència i les seves conseqüències persisteixen i s’han convertit en el principal problema d’aquest mandat fins al punt que han derivat en una crisi higiènica a la ciutat expressada a través de l’acumulació d’escombraries per terra a prop d’espai públics; illes de contenidors brutes i atapeïdes de brossa; residus a les voreres; presència de rates a la via pública; així com la manca de control i de vigilància per evitar l’abandonament incívic de mobles, electrodomèstics i restes de tot tipus que -és cert- els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de dipositar a la deixalleria comarcal. Tot plegat dibuixa una imatge de la ciutat, de l’espai públic de Banyoles, impròpia i immerescuda que corrobora la ineficàcia municipal en la resolució d’aquest conflicte.

L’Article 9 del Reglament Orgànic Municipal referent a les sessions extraordinàries del Ple  determina que:

  1. L’Alcalde podrà convocar sessions extraordinàries del Ple a iniciativa pròpia, o a petició d’una quarta part dels regidors.
  2. En el cas que es produeixi la petició d’una sessió extraordinària del Ple Municipal pel nombre de Regidors esmentat a l’apartat anterior, l’Alcalde haurà de convocar la sessió en un termini màxim de dos mesos, incloent a l’ordre del dia els punts sol·licitats, sens perjudici que se n’afegeixin d’altres.
  3. La sol·licitud de celebració d’un Ple extraordinari haurà de fer-se per escrit a l’Alcaldia signada pels Regidors que la sol·licitin especificant clarament els punts de l’ordre del dia el tractament dels quals es demana. Tanmateix, s’adjuntarà la documentació adient per il·lustrar els membres del Ple sobre els punts sol·licitats, i en el seu cas, les mocions en els termes esmentats en aquest Reglament.
  4. A les sessions extraordinàries del Ple Municipal no es tractaran precs i preguntes, ni s’admetran mocions d’urgència.

Per aquesta raó el Grup Municipal de Convivència i Progrés demana al conjunt dels grups municipals que composen el Plenari de l’Ajuntament de Banyoles, així com també al govern de la ciutat, la convocatòria d’un Ple extraordinari per tractar el problema de les escombraries que obri la porta a trobar un acord efectiu per solucionar aquesta greu situació a través de l’anàlisi i el debat de les diferents posicions, alternatives i propostes; i que aquest debat  substitueixi les justificacions i els raonaments sobre els procediments en favor d’una solució consensuada en aquesta matèria que el govern municipal pugui implementar immediatament després de la seva aprovació al ple.

En aquest sentit el Grup Municipal Convivència i Progrés proposa abordar immediatament les següents propostes d’acord:

  1. Destinar una partida extraordinària del pressupost per les accions d’urgència a càrrec del romanent de tresoreria o d’altres partides no executades.
  2. Contractar d’urgència un servei complementari al servei de l’empresa concessionària actual, de manteniment de la neteja als espais a on hi han contenidors al llarg de tot el dia.
  3. Implicar a la Policia Municipal en la vigilància i control del compliment de les ordenances municipals vigents en aquest camp.
  4. Distribuir un fulletó informatiu municipal a totes les bústies per fomentar el compliment de les normes i els horaris de recollida dels diferents tipus de residus.
  5. Crear un comissió de seguiment de la nova contractació del servei amb la participació de tots els grups municipals.
  6. Incorporar en cada Ple Municipal un punt d’informació i seguiment d’aquesta qüestió fins que es resolgui.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.