Crear una plaça de funcionari sense concurs

Com és habitual l’equip de govern de l’Ajuntament de Banyoles es caracteritza per la improvisació i manca de rigor en l’execució pressupostària per l’exercici 2022 en la línia de la seva actuació els darrers anys.
Cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual que presenta el Govern de la Ciutat per a un any, és considerat com una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos i les despeses que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.
Només han passat vint dies de l’entrada en vigor del pressupost del 2022 i l’equip de govern, amb el vistiplau del secretari i interventor, ja proposen alterar el que es va aprovar per aquest exercici i en el proper ple municipal del 31 de gener presenten un acord sobre:

– La creació d’un nou lloc de treball anomenat Assessor tècnic de serveis socials, acció comunitària, polítiques d’igualtat i salut adscrit a la Regidoria de Benestar Social Augmentar els funcionaris de personal eventual, és a dir de lliure elecció sense concurs ni oposició
– Modificar les partides del pressupost per fer front a aquesta contractació per decret d’Alcaldia del 17 de gener sense acord del ple municipal a qui li van reduir les seves competències en una
– Decidir que aquesta nova plaça tindrà unes retribucions de 52.488 €

Ja fa més d’un any que la regidora sap que han d’assumir les competències en serveis socials per superar la població de 20.000 habitants. Han tingut suficient temps per planificar i preveure el que calia per al 2022 en el pressupost, però no ho han fet. Es podria convocar un concurs obert per aquesta funció i posar en pràctica una transparència tan necessària en la política local.
Per aquesta plaça de funcionari de confiança es proposa a Jordi Rustullet al qui el passat mes d’agost es va presentar com una col·laboració segons l’alcalde «desinteressada i gratuïta, sense percebre cap retribució». Ara de cop i volta li ofereixen un sou desproporcionat amb les retribucions dels caps de servei i sense cap mena de selecció o concurs. Tot això en el darrer any d’aquesta legislatura i comprometen el futur de les decisions de la corporació.
Per tot això considerem que aquesta proposta altera el que es va informar els grups municipals sobre el procés de creació dels serveis socials per part de l’Ajuntament i denunciem aquesta forma de governar per un abús de posició de la majoria,

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.