GRUP MUNICIPAL

Index de Temes

Ciutats Sostenibles

Moció de Convivència i Progrés compartida amb els altres grups municipals sobre l’ingrés  de l’Ajuntament de Banyoles a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat de Catalunya

Acord amb el suport de tots el grups municipals de formalitzar la petició d’ingrés a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.

Per veure l’acord clicany aquí

Escola Bressol

El  Grup Municipal Convivència i Progrés ha proposat al Ple Municipal del 30 de setembre de 2019  la següent MOCIÓ:

  1. Augmentar l’oferta de places públiques d’educació infantil (primera infància, etapa 0-3 anys) a la ciutat de Banyoles amb la creació d’una nova Escola Bressol municipal.
  2. Encarregar als diferents serveis municipals l’elaboració d’un avantprojecte executiu en totes les seves dimensions.
  3. Incorporar una partida pressupostaria amb aquesta finalitat per a l’exercici 2020.
  4. Iniciar negociacions i tràmits per la recepció de subvencions econòmiques de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya per finançar el projecte.

Aquesta moció NO VA SER APROVADA amb els vots en contra del Grup Municipal de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció de Sumem Banyoles. Podeu veure la proposta clicant aquí

El  Grup Municipal Convivència i Progrés ha proposat al Ple Municipal del 30 de setembre de 2019  la següent MOCIÓ:

Que l’Ajuntament de Banyoles insti la Generalitat a comprometre’s a no desestimar el projecte de desdoblament de la carretera C-66 entre Cornellà del Terri i l’enllaç amb la N-260 inclòs a l’avantprojecte de 2007, inclòs al Pla de Mobilitat del Transport, el Pla Director Territorial de les Comarques Gironines i al Pla d’Autovies de Catalunya.

Que l’Ajuntament de Banyoles posi aquest acord en coneixement dels Ajuntaments afectats pel Projecte, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Aquesta moció VA SER APROVADA amb els vots a favor del Grup Municipal de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció de Sumem Banyoles. Podeu veure la proposta clicant aquí.