GRUP MUNICIPAL

Index de Temes

Preguntes al Ple sobre ajudes al sector social i cultural pel Covid19

Ajudes a les entitats del tercer sector

La pandèmia del Covid-19 ha afectat greument l’economia dels ciutadans i això fa preveure un increment important, que ja estem veient, de persones que es trobaran  en risc d’exclusió social i per tant de les sol·licituds d’ajuda.

Les Entitats del tercer sector, que complementen els serveis socials arribant on aquests no poden arribar, també veuran incrementada la seva despesa per l’adaptació d’espais i mesures higièniques per atendre amb seguretat als usuaris, a mes com ja hem dit, de fer front a aquesta nova onada de necessitats.

Ha pensat l’Ajuntament de Banyoles, en preparar un paquet d’ajudes per a les  Entitats del Tercer Sector, de la mateixa manera que ho ha fet amb altres sectors?

Ajudes a la cultura

Hem vist que per la via de decrets d’alcaldia i acords de la junta de govern s’han pres algunes mesures per mitigar les efectes de la crisi que estem vivint. Totes són mesures que s’han anat prenent de forma puntual en funció de les circumstàncies i l’evolució dels esdeveniments però que al nostre entendre, no responen a un pla ordenat que contempli tots els sectors socials de la vida local.

Crec que coincidim si li dic que esperem que en un futur es pugui recuperar la totalitat dels romanents i fer una proposta equilibrada y plural per ajudar als agents a superar els efectes de la pandèmia que estem patint. En aquest sentit creiem important fer un reconeixement pel sector de la cultura i de tots els agents culturals que, cadascun d’acord amb les seves possibilitats, prenen iniciatives que mantenen l’activitat  i la vida cultural de Banyoles. En aquest sentit els hi pregunto:

Quin pla tenen per donar suport al sector cultural de Banyoles. Entitats, companyies, grups musicals, empreses culturals, professionals, creadors i serveis culturals, etcètera per ajudar a recuperar l’activitat d’un sector tant important i imprescindible per la vida de Banyoles ?

Proposta de mesures per fer front al Covid 19 a Banyoles

PROPOSTA DE MESURES PER FER FRONT A LA SITUACIÓ CREADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID 19 A LA CIUTAT DE BANYOLES

Considerem que l’equip de govern ha actuat amb la voluntat d’oferir tota la informació possible. Malgrat aquesta actitud, que cal valorar, hem constatat que la circulació de dades per part de l’Ajuntament podria haver estat més fluïda i proactiva cap als grups municipals (més enllà dels comunicats oficials que hem rebut puntualment) i suggerim que s’estableixi un mecanisme d’informació més precís i immediat per conèixer la situació de la ciutat a mesura que es vagin desenvolupant els fets i afavorir que els grups de l’oposició puguin oferir en temps real col·laboració i recolzament a l’equip de govern en tot allò que ens considerem útils.
Els fets ens demostren la importància de recuperar i activar el Consell Municipal de Salut creat el 2009 iu que vam portar al nostra programa municipal de les darreres eleccions per dotar la ciutat amb un recurs de coneixement, al marge del Comitè Tècnic comarcal, que actuï com a eina en la millora de les condicions de vida dels banyolins i banyolines i doni respostes a la crisi sanitària actual.

Per veure la nostra proposa cliant aquí

Cuitats sostenibles

Moció de Convivència i Progrés compartida amb els altres grups municipals sobre l’ingrés  de l’Ajuntament de Banyoles a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat de Catalunya

Acord amb el suport de tots el grups municipals de formalitzar la petició d’ingrés a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.

Per veure l’acord clicant aquí

Cuitats sostenibles

Moció de Convivència i Progrés compartida amb els altres grups municipals sobre l’ingrés  de l’Ajuntament de Banyoles a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat de Catalunya

Acord amb el suport de tots el grups municipals de formalitzar la petició d’ingrés a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.

Per veure l’acord clicant aquí

Escola Bressol

El  Grup Municipal Convivència i Progrés ha proposat al Ple Municipal del 30 de setembre de 2019  la següent MOCIÓ:

  1. Augmentar l’oferta de places públiques d’educació infantil (primera infància, etapa 0-3 anys) a la ciutat de Banyoles amb la creació d’una nova Escola Bressol municipal.
  2. Encarregar als diferents serveis municipals l’elaboració d’un avantprojecte executiu en totes les seves dimensions.
  3. Incorporar una partida pressupostaria amb aquesta finalitat per a l’exercici 2020.
  4. Iniciar negociacions i tràmits per la recepció de subvencions econòmiques de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya per finançar el projecte.

Aquesta moció NO VA SER APROVADA amb els vots en contra del Grup Municipal de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció de Sumem Banyoles. Podeu veure la proposta clicant aquí

Desdoblament de la Carretera C-66

El  Grup Municipal Convivència i Progrés ha proposat al Ple Municipal del 30 de setembre de 2019  la següent MOCIÓ:

Que l’Ajuntament de Banyoles insti la Generalitat a comprometre’s a no desestimar el projecte de desdoblament de la carretera C-66 entre Cornellà del Terri i l’enllaç amb la N-260 inclòs a l’avantprojecte de 2007, inclòs al Pla de Mobilitat del Transport, el Pla Director Territorial de les Comarques Gironines i al Pla d’Autovies de Catalunya.

Que l’Ajuntament de Banyoles posi aquest acord en coneixement dels Ajuntaments afectats pel Projecte, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Aquesta moció VA SER APROVADA amb els vots a favor del Grup Municipal de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció de Sumem Banyoles. Podeu veure la proposta clicant aquí.