Eleccions 2019

Programa a les Eleccions Municipals de Maig 2019

La candidatura Convivència i Progrés
es va presentar a les Eleccions 2019 amb el següent Programa:

IMG-20190501-WA0026

Candidatura a les Eleccions Municipals de Maig de 2019

Per una gran part de la població la situació que viu Catalunya és preocupant i altera el normal funcionament de les institucions. Aquest fet incideix notablement en la convocatòria d’eleccions municipals del proper mes de maig que tenen una transcendència diferent a la habitual. Considerem que la ciutadania de Banyoles té el dret a votar en llibertat en un marc de pluralitat d’opcions com a garantia de sentir-se participant i representat en el futur consistori.

L’excepcionalitat del moment reclama disposar de candidatures amplies per fomentar una alta participació que garanteix resultats democràtics. Això implica més oferta a partir de mobilitzar sectors que potser en un altre moment no concorrerien. 

Un grup de ciutadans/nes de Banyoles considerem que en les ofertes conegudes, fins aquest moment, no són suficients per avalar una pluralitat mínima que el context requereix. Per aquesta raó estimem necessari impulsar una candidatura a les eleccions municipals de Banyoles del 2019 que mantingui uns principis mínims que es podrien resumir en :

 • Una candidatura que es fonamenti en el municipalisme actiu que va néixer ara fa quaranta anys com a eix fonamental de la democràcia local. Al servei de les necessitats de la població y per treballar pel benestar i desenvolupament local.
  .
 • Necessitat de fomentar processos integradors de diferents forces al servei d’un projecte de ciutat i al marge de manipulacions del municipalisme per altres interessos. La ciutat com a lloc de trobada de la diversitat d’opcions polítiques i respecte a la vida en comú.
  .
 • La ciutat com a espai per exercici un catalanisme integrador, capaç de entendre d’on venim però també d’acceptar els canvis i incorporar a les noves generacions i a la població nouvinguda.
  .
 • Un ajuntament al servei de tothom, sigui quina sigui la seva condició o opció, a on es respectin les regles de joc que ens permeten la convivència entre diferents i a on les institucions i els espais públics siguin la representació de tota la ciutadania.
  .
 • Un projecte de ciutat capaç de dinamitzar processos de progrés i benestar per resoldre problemes i aglutinar capacitats envers un futur per les noves generacions.

A partir d’aquests punts inicials hem decidit presentar una candidatura i un programa per posar a disposició dels electors el proper 26 de maig de 2019 amb la següent llista:

 1. Quim Callís Fernàndez
 2. Alfons Martinell
 3. Faouzia el Kammouni
 4. Hernán Hormazábal
 5. Rosa Tolosà
 6. Eladi Delgado
 7. Maria Àngels Escoda
 8. Òscar Assenza-Parisi
 9. Josefina Planas
 10. Nuria Duran
 11. Brahim Chahbouni
 12. Ángeles Riolobos
 13. Joan Anglada
 14. Aurora Muñoz
 15. Jordi Turró
 16. Salvador Oliva
 17. Dolors Prat

Suplents

 1. Alex García
 2. Teresa Castanys
 3. Jaume Boix
 4. Joan Güell
 5. Susana Vilanova

Convivència i Progrés és una associació cívica promotora de la candidatura dins de les Candidatures de Progrés